Odtlačok

cts GmbH kompetencie pre technické riešenia

Informácie podľa § 5 TMG:
cts GmbH – kompetencie pre technické riešenia
Fuhrmannstr. 10
D-84508 Burgkirchen

Zastúpená: Mgr:
Splnomocnený zástupca Konateľ: Ing:
Hans Gehringer, Robert Schüller

kontakt: Mgr:
Telefón: +49 8679 91689 0
Fax: +49 8679 91689 120
info@group-cts.de

Identifikačné číslo pre daň z obratu:
Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE247991845

Regulačný orgán:
Registračný súd: Miestny súd Traunstein
Registračné číslo: HRB 16883

Zdrojové informácie pre použité obrázky a grafiku:
iStock
pixabay (Erich Westendarp: Energietechnik Strombezug; weisanjiang, projectmgmt: Klassenzimmer; Karolina Grabowska: Bleistifte & Notizbücher; StartupStockPhotos: Gebäudeautomatisierung Header)
www.shutterstock.com / Shutterstock, Inc.
Envato Elements: TaniaJoy, AnnaStills, andriymedvediuk, Prostock-studio, seventyfourimages, twenty20photos, TrendsetterImages, Vladdeep, chuyu2014, EdVal, alexlucru123, elxeneize, NomadSoul1, ssp48, ijeab, mstandret, photocreo, Introwiz1 (Illustrationen)
GERMEX GmbH – „Beamex MC 6“
ABB AG – „Master“ und „Dual Arm Roboter“
AlzChem Logo (odkazy):
Von AlzChem – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0
cts GmbH

niektoré ikony vytvoril:
Becris wanicon Vaadin Freepik Smashicons
dDara geotatah Eucalyp xnimrodx Vectors Market from:
www.flaticon.com

Koncepcia a realizácia webovej stránky
2G Media & Marketing GmbH, 85625 Glonn

Dcérske spoločnosti | cts GmbH
D – 06667 Langendorf
A – 4860 Lenzing
A – 1220 Wien
SI – 3250 Rogaska Slatina
CZ – 15521 Prag

Dcérske spoločnosti | cts GmbH
D – 93326 Abensberg
A – 4020 Linz
A – 7561 Heiligenkreuz

Kancelárie | cts GmbH
D – 04316 Leipzig

Zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi podľa § 7 ods. 1 TMG (nemecký zákon o telemédiách). Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa zistí konkrétne porušenie zákona. Ak sa o takýchto porušeniach dozvieme, príslušný obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je účelné bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov. Ak zistíme porušenie zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas jeho príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.

Geben Sie hier Ihre Suchbegriffe ein.

Suche