Otisk

cts GmbH
kompetence pro technická řešení

Informace podle § 5 TMG:
cts GmbH – competence for technical solutions
Fuhrmannstr. 10
D-84508 Burgkirchen

Zastoupená: Mgr:
Zplnomocněný zástupce Jednatel: Mgr:
Hans Gehringer, Robert Schüller

kontakt: Mgr:
Telefon: +49 8679 91689 0
Telefax: +49 8679 91689 120
info@group-cts.de

Identifikační číslo pro daň z obratu::
Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a
Zákon o dani z přidané hodnoty:
DE247991845

Regulační orgán: Úřad pro ochranu spotřebitele:
Rejstříkový soud: Místní soud Traunstein
Registrační číslo: HRB 16883

Zdrojové informace pro použité obrázky a grafiku:
iStock
pixabay (Erich Westendarp: Energietechnik Strombezug; weisanjiang, projectmgmt: Klassenzimmer; Karolina Grabowska: Bleistifte & Notizbücher; StartupStockPhotos: Gebäudeautomatisierung Header)
www.shutterstock.com / Shutterstock, Inc.
Envato Elements: TaniaJoy, AnnaStills, andriymedvediuk, Prostock-studio, seventyfourimages, twenty20photos, TrendsetterImages, Vladdeep, chuyu2014, EdVal, alexlucru123, elxeneize, NomadSoul1, ssp48, ijeab, mstandret, photocreo, Introwiz1 (Illustrationen)
GERMEX GmbH – „Beamex MC 6“
ABB AG – „Master“ und „Dual Arm Roboter“
AlzChem Logo (reference):
Von AlzChem – vlastní tvorba, CC BY-SA 4.0
cts GmbH

některé ikony vytvořil:
Becris wanicon Vaadin Freepik Smashicons
dDara geotatah Eucalyp xnimrodx Vectors Market from:
www.flaticon.com

Koncepce a realizace webových stránek
2G Media & Marketing GmbH, 85625 Glonn

Dceřiné společnosti | cts GmbH
D – 06667 Langendorf
A – 4860 Lenzing
A – 1220 Wien
SI – 3250 Rogaska Slatina
CZ – 15521 Prag

Dceřiné společnosti | cts GmbH
D – 93326 Abensberg
A – 4020 Linz
A – 7561 Heiligenkreuz

Kanceláře | cts GmbH
D – 04316 Leipzig

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tyto externí obsahy nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, šíření nebo jakákoli forma komercializace těchto materiálů nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Geben Sie hier Ihre Suchbegriffe ein.

Suche